ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

Φαινόμενο Κενού Μεσοσπονδυλίου Δίσκου

Intervertebral Disc Vacuum Phenomena


Φαινόμενο Κενού Μεσοσπονδυλίου Δίσκου (Intervertebral Disc Vacuum Phenomena): αναφέρεται στην συλλογή αερίου (κυρίως νιτρώδη που απελευθερώνονται από τους περιβάλλοντες ιστούς) στις σχισμές / ρωγμές των μεσοσπονδυλίων δίσκων ή των παρακείμενων σπονδύλων, συνήθως στα πλαίσια εκφυλιστικής νόσου της ΣΣ (μεσοσπονδύλια χόνδρωση & οστεοχόνδρωση). [1], [2], [4] Αρχικά το αέριο είναι λίγο αλλά αργότερα επεκτείνεται εκτεινόμενο από τον πυρήνα μέχρι τον ινώδη δακτύλιο. Σε μεγάλη απώλεια ύψους, μπορεί να έχουμε κατάληψη ολόκληρου του χώρου από το αέριο.[2]

Αποτελεί σύνηθες εύρημα που μπορεί να παρατηρηθεί στο 1-3% των ακτινογραφιών ΣΣ  (μπορεί να φθάσει και το  20% σε ηλικιωμένα άτομα / το 50% σε εξετάσεις CT σε άτομα > 40 ετών). [3], [4]

Η  παρουσία αερίου στον μεσοσπονδύλιο δίσκο δεν σημαίνει κατηγορηματικά εκφυλιστική νόσο της ΣΣ, διότι και  άλλες διαδικασίες μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση.[1], [4]

Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]A. Goel, Y. Weerakkody et al.,  Intervertebral disc vacuum phenomena, http://radiopaedia.org/ articles/ intervertebral-disc-vacuum-phenomena
[2]Δ. Κωνσταντίνου, Α. Μπιντούδη, Κ. Νάτσης, Χ. Τσαντιρίδης, Ι. Τσιτουρίδης, Απεικονιστική διερεύνηση της εκφυλιστικής νόσου της σπονδυλικής στήλης, 2015, Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,  Εκδοτικός οίκος: Η ΔΩΔΩΝΗ, Θεσσαλονίκη
[3]D'Anastasi M, Birkenmaier C, Schmidt GP et-al. Correlation between vacuum phenomenon on CT and fluid on MRI in degenerative disks. AJR Am J Roentgenol. 2011;197 (5): 1182-9.
[4]W. Dahnert, Radiology Review Manual 7th ed., 2011 Lippincott, ISBN-10: 1609139437
[5]M. Prokop, Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body, 2003,  Τhieme, 392-393, ISBN-10: 9780865778702