ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Case n. 0030 - Οισοφαγικοί Κιρσοί

Σ. Αμανατίδου, Σ. Δρόσος, Μ. Κοσμίδου, Ν. Καραπασιάς, Σ. Σπύρου, Ε. Συμεωνίδου, Σ. Λώτη, 
Α. Κοπανούδης                                    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ