ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Πνευμονικές Υδατίδες Κύστεις

Pulmonary Hydatid Cysts


ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ > ΥΔΑΤΙΔΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ CE4 / CE5 & CE1 / CE3

Πνευμονική Εχινοκοκκίαση (Pulmonary Hydatid Infection): οι νύμφες που τελικά φτάνουν στη συστηματική κυκλοφορία διά μέσου των ηπατικών φλεβών (δείτε τα προηγούμενα στάδια στους πιο πάνω συνδέσμους) επιστρέφουν διά μέσου της  φλεβικής ροής στους πνεύμονες και από εκεί μπορεί να παραμείνουν εμβολίζοντας μικρά αγγεία όπου αναπτύσσεται πνευμονική εχινοκοκκίαση ή μπορεί να περάσουν από εκεί προς στη μεγάλη κυκλοφορία και πρακτικά να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε όργανο. Όταν εγκατασταθούν στο πνευμονικό παρέγχυμα οι νύμφες παράγουν τη λεγόμενη βλαστική μεμβράνη και εντός αυτής υδατίδες κύστεις με σημαντικό αριθμό σκωλήκων. Περιφερικά της βλαστικής μεμβράνης υπάρχει δεύτερο τοίχωμα που παθολονοανατομικά συνίσταται από απωθημένα στοιχεία του οργάνου (πνευμονικού ιστού) και ινώδη αντίδραση.[1] Το κυστικό τοίχωμα αποτελείται από 3 στοιβάδες: ●Περικυστική (ινώδης αντίδραση λόγω ξενιστή), ●Εξωκυστική (χιτινώδης εξωκυστική μεμβράνη) και ●Ενδοκυστική (λεπτό εσωτερικό τοίχωμα συγκυτιακών κυττάρων).[2]

Απεικονιστικά: Απλή Ακτινογραφία (Rx)[2]: συνήθως μονήρης, σφαιροειδής ή ωοειδής μάζα με σαφή όρια συνήθως στον κάτω λοβό (ελαφρώς συχνότερα δεξιά), με διάμετρο μέχρι 10 cm (πολλές φορές μεγαλύτερες[3] / 1 -20 cm[4]) / ευμεγέθεις βλάβες μπορεί να έχουν πολυκυστικά λοβωτά όρια / επασβέστωση ουσιαστικά δεν ανευρίσκεται ποτέ σε πνευμονικές βλάβες (αποτιτανωμένες κύστεις που προβάλλουν στο κατωφερέστερο του θώρακα δεξιά τυπικά προέρχονται από επιπροβολή ηπατικών εχινοκόκκων κύστεων[1] / σπάνια η αποτιτάνωση λόγω της μικρής αντίδρασης των πέριξ ιστών[3]). Όταν επέλθει μερική ή πλήρης ρήξη της κύστεως, συνήθως μετά από ανάπτυξη επιλοίμωξης: αρχικά  ένας διαυγαστικός μηνίσκος στο υπερκείμενο τμήμα της κύστεως: αέρας που εισέρχεται μεταξύ περικυστικής και εξωκυστικής στοιβάδας προκαλεί μηνοειδή, περιφερική ακτινοδιάυγαση (Σημείο «Διπλής» Αψίδας – 5%).  Σε πιο προχωρημένη ρήξη στο κατώτερο τμήμα της κύστεως παρατηρείται πολυλοβωτή σκίαση η οποία επιπλέει σε υδραερικό επίπεδο: η ενδοκύστη επιπλέει στην επιφάνεια (αποκολληθείσα εσωτερική στοιβάδα της βλαστικής μεμβράνης): Σημείο του «Νούφαρου» (Water LiΙy Sign). Απεικόνιση πλευριτικής συλλογής λόγω ρήξεως της κύστης. Αξονική Τομογραφία (CT)[1]: όταν η εχινόκοκκος κύστη δεν έχει ραγεί απεικονίζεται σαν «κυστικό» μόρφωμα με πυκνότητες ύδατος: λεπτοτοιχωματικές κύστεις χωρίς αποτιτανώσεις με πυκνότητα υγρού είναι ενδεικτικές υδατίδος κύστεως. Εάν αυτές ραγούν δημιουργούν κυψελιδική εικόνα ή εικόνα tree-in -bud στο περιβάλλον παρέγχυμα  και γεμίζουν με αέρα και υγρό, ενώ το κατωφερέστερο τμήμα της κοιλότητας παρουσιάζει την εικόνα νούφαρου. 
Karapasias Nikos, MD Radiologist

[1]Κ. Μαλαγάρη, Συνοπτική Ακτινοσημειολογια Θώρακος, 2010, Ζεβελεκακης,  ISBN: 97896089955215
[2]F.A. Burgener, M. Kormano, T. Pudas, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ - Διαφορική Διάγνωση στη Συμβατική Ακτινολογία, 2007, ΣΙΩΚΗΣ,  ISBN 978-960-7461-62-9, 198 - 199
[3]Λ. Βλάχος, Σύγχρονη Διαγνωστική Απεικόνιση, 1997, Ιατρικές εκδόσεις Χρ. Βασιλειάδης
[4]Y. Weerakkody, M. Taghi Niknejad et al., Pulmonary hydatid infection, http://radiopaedia.org/ articles/ pulmonary-hydatid-infection