ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Θρόμβωση Έσω Σφαγίτιδας Φλέβας σε έδαφος Απομακρυσμένης Κακοήθειας

Δρόσος Σ, Λώτη Σ,  Κοσμίδου Μ, Λιοβάρου Ε, Καραπασιάς Ν,  Σπύρου Σ, Συμεωνίδου Ε, Κλεανθίδης Κ, Κοπανούδης Ά.           ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ