ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Περικαρδιακό Λίπος

Epicardial (Pericardial) Fat Pad
Περικαρδιακό Λίπος (Epicardial - Pericardial - Fat Pad): πρόκειται για συσσώρευση λίπους ανάμεσα στο σπλαγχνικό περικάρδιο και τον σπλαγχνικό υπεζωκότα: συνήθως ανευρίσκεται τυχαία σε ακτινογραφίες θώρακος: πρόκειται για φυσιολογική δομή. ●Εντοπίζεται στις καρδιοφρενικές γωνίες: συχνότερα δεξιά ή προσκολλημένο στην αριστερή καρδιακή κοιλία στην κορυφή της καρδιάς (στην αριστερή πλευρά θα αμβλύνει την φυσιολογικά στρογγυλευμένη κορυφή της καρδιάς). ●Μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί ως πνευμονία ή μάζα. ●Μπορεί (ή όχι) να σχετίζεται με σπλαχνική παχυσαρκία. ●Μερικές μελέτες δείχνουν σύνδεση μεταξύ του αυξημένου επικάρδιου λίπους και καρδιακών ανωμαλιών (Στεφανιαία Νόσος). ●Αυτή η συσσώρευση λίπους μπορει να γίνει εντονότερη σε λιπωμάτωση μεσοθωρακίου (σύνδρομο Cushing) ή με την εξωγενή χορήγηση στεροειδών.[1], [2]

Κλινικά Ευρήματα: συνήθως κανένα.

Απεικονιστικά Ευρήματα[1], [2]: ●«Μάζα» πυκνότητας λίπους  (ή θολερότητα) που δεν ασαφοποιεί  το παρακείμενο μαλακό ιστό της καρδιάς ή του διαφράγματος (συνήθως ορατή η καρδιακή σιλουέτα ή / και το διάφραγμα): συνήθως φαίνεται καλύτερα στις κατά μέτωπο ακτινογραφίες. ●Υποστρόγγυλη / τριγωνική σκιά (και στις δύο προβολές): μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετά μεγάλη και να εκτείνεται  προς τα χαμηλότερα μέρη των λοξών σχισμών.[4] ●Συχνότερα στην  αριστερή καρδιοφρενική γωνία (παθολογικά συχνότερες αριστερά, αλλά συνήθως πιο εμφανής στα δεξιά στις κατά μέτωπο ακτινογραφίες θώρακα[4]). ●Σταθερό εύρημα στους επανελέγχους. ●Χαμηλές τιμές  Hounsfield στην CT (αρνητικές). ●Μπορει να οδηγήσει σε  υπερεκτίμηση της εγκάρσιας καρδιακής διαμέτρου: ιδιαίτερα σε ακτινογραφίες κακής τεχνικής: σε σωστές τεχνικά ακτινογραφίες η σχετικά χαμηλή ακτινοσκιερότητα του περικαρδιακού λίπους  επιτρέπει την διάκριση του από  την καρδιακή κορυφή.[3] ●Οι Paling & Williamson (1987) μετά από εκτεταμένη μελέτη εξετάσεων CT παρατήρησαν πως το επικάρδιο λίπος προκαλεί συχνά μια καλά περιγεγραμμένη ακτινοσκιερότητα στην πρόσθια καρδιοφρενική γωνία στην πλάγια ακτινογραφία θώρακος, ενώ παρόμοια απεικόνιση  μπορεί να παραχθεί από την καρδιομεγαλία (και μόνο). Επίσης η ποικίλη γεωμετρία της πρόσθιας όψης του αριστερού πνεύμονα μπορεί να μεταβάλλει τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά εμφάνιση του Περικάρδιου Λίπους.[4]

Διαφορική Διάγνωση[1], [2], [3]: 1/Κήλη Morgagni. 2/Περικαρδιακή Κύστη. 3/Λίπωμα / Άλλος περικαρδιακός όγκος 4/Επικαρδική Λεμφαδενοπάθεια. 5/Υπεζωκοτικός Όγκος. 6/Ατελεκτασία ΔΚΛ.[4] 7/Σημειωνεται πως το Επικαρδιακό Λίπος (Epicardial Fat Pad) που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο είναι ένα φυσιολογικό εύρημα και δεν θα πρέπει να συγχέεται με το Epicardial Fat Pad Sign (Pericardial Fat Pad Sign, Fat Pad Sign): παρατηρείται στην περικαρδική συλλογή: καμπυλόγραμμη πυκνότητα λίπους παρεκτοπισμένη οπίσθια του στέρνου στις πλάγιες ακτινογραφίες θώρακος.

Θεραπεία / Αντιμετώπιση[1]: τυχαίο εύρημα που δεν χρήζει αντιμετώπισης

Karapasias Nikos, MD Radiologist

[1]Epicardial (Pericardial) Fat Pad, http://learningradiology.com/ notes/ chestnotes/ fatpadcorrect.html
[2] H. Knipe et al., Epicardial fat pads, https://radiopaedia.org/ articles/ epicardial-fat-pads
[3]A. Adam,  A.K. Dixon, J. H. Gillard, Grainger & Allison's Diagnostic Radiology: 2-Volume Set, Churchill Livingstone; 6 edition (July 3, 2014)
[4]F.W. Wright, Radiology of the Chest and Related Conditions, CRC Press; 1/E R.P. edition (December 20, 2001)