ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Ενδοπορικό Θήλωμα Μαστού

Intraductal Papilloma of the Breast


Case courtesy: Μπουτσιάδης Κώστας, MD, Radiologist 
Ιστορικό - Κλινικά: Γυναίκα 42 ετών με ορώδες έκκριμα από την ΑΡ θηλή & αρνητικό οικογενειακό ιστορικό. 
Ευρήματα - Διάγνωση: Υποστρόγγυλη συμπαγής βλάβη, ομαλών ορίων, σχετικά ηχογενής, ομοιογενής, εντός τμηματικής κυστικής εκτασίας γαλακτοφόρου πόρου περιθηλαία του ΑΡ μαστού (μεταξύ 3ης - 4ης ώρας) που σημειώνει στικτή αιμάτωση (vascular stalk). Πιθανό θήλωμα που δικαιολογεί και την εκροή. Πραγματοποιήθηκε χειρουργική εκτομή (Ενδοπορικό Θήλωμα).

*Θέλεις να Συμμετέχεις Ενεργά ? ? > Γράψε ένα Άρθρο για το ΕΝΔΟΠΟΡΙΚΟ ΘΗΛΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ και Στείλτο σε  Εμάς.