ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαγνωστικά Προβλήματα στη Δ.Δ. Οξέος Ισχαιμικού Εμφράκτου από Χωροκατακτητική Εξεργασία

Αστρινάκης Ε1, Οικονόμου Α1,  Βαδικόλιας Κ2, Βράνου Ε1, Χατζηστεφάνου Α1, Πιπερίδου Χ2, Πρασόπουλος Π1 
1. Τμήμα Ακτινολογίας – Ιατρικής Απεικόνισης    2. Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική      
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης