ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Μεταβατικός Oσφυοϊερός Σπόνδυλος - Οσφυοποίηση Ι1 (κατα Castellvi IIIa) - Σύνδρομο Bertolotti

Lumbosacral Transitional Vertebrae - Lumbarization of S1 (Castellvi IIIa) - Bertolotti SdΙστορικό - Κλινικά: Γυναίκα 30 ετών με χαμηλή οσφυαλγία. 
Ευρήματα: Μεταβατικός Οσφυοϊερός Σπόνδυλος: μετρώνται έξι (6) οσφυϊκοί σπόνδυλοι οι οποίοι στερούνται πλευράς (free rib) με την αριστερή εγκάρσια απόφυση του μεταβατικού σπονδύλου (ΜΣ – Ι1) να ελέγχεται αποπλατυσμένη σημειώνοντας ψευδάρθρωση με το ιερό οστό (κίτρινη γραμμή). Παρατηρείστε τον Ο3 σπόνδυλο με τις μακρύτερες εγκάρσιες αποφύσεις (γαλάζια γραμμή - βοηθά στην αρίθμηση). Παρατηρείστε επίσης το μεσοσπονδύλιο διάστημα μεταξύ του Ι1 –Ι2. Επί της ψευδάρθρωση παρατηρούνται φυσαλίδες αέρα, μια πιθανή αρθρική μικροκύστη & ήπιες οστεφυτικές αλλοιώσεις (στοιχεία εκφυλιστικής αρθρίτιδας). Πρόκειται για Μεταβατικό Οσφυοϊερό Σπόνδυλο (LumboSacral Transitional Vertebrae - LSTV): Οσφυοποίηση του Ι1 κατά Castellvi IIIa (ετερόπλευρη αποπλάτυνση εγκάρσιας απόφυσης που σημειώνει ψευδάρθρωση με το ιερό οστό): Σύνδρομο Bertolotti (η κατάσταση είναι συμπτωματική – πιθανή η συσχέτιση με την χαμηλή οσφυαλγία).


Σύνδρομο Bertolotti (Bertolotti Syndrome): αναφέρεται στον συνδυασμό Μεταβατικού Οσφυοϊερού Σπόνδυλου (LumboSacral Transitional Vertebrae - LSTV) και Χαμηλής Οσφυαλγίας, και μπορεί να είναι σημαντικό αίτιο σε νεαρούς ασθενείς.[1]

Οι απόψεις για το σύνδρομο διίστανται, με πολλές μελέτες να υποστηρίζουν ή να απορρίπτουν την κλινική του σημασία από την στιγμή που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Ιταλό χειρουργό Mario Bertolotti το 1917, ο οποίος συσχέτισε την χαμηλή οσφυαλγία με τον LSTV: η αρχική περιγραφή υπέθετε πως η χαμηλή οσφυαλγία προκαλείται από αρθριτικές αλλαγές που συμβαίνουν στο χώρο όπου μια διευρυμένη / διαπλατυσμένη / διογκωμένη εγκάρσια απόφυση αρθρώνεται με το ιερό οστό, χρησιμοποιώντας τον όρο  ψευδάρθρωση (“transverse-sacral pseudarthrosis”).[1], [2] Ορισμένες μελέτες προτείνουν τους τύπους ΙΙ και ΙV LSTV να σχετίζονται θετικά με τον επιπολασμό και τη σοβαρότητα της χαμηλής οσφυαλγίας στην πλάτη και στους γλουτούς.[3] Επηρεάζει το 4 - 8% του γενικού πληθυσμού.[1]

Απεικονιστικά: οι απλές ακτινογραφίες αρκούν για την ταυτοποίηση της ανωμαλίας (δείτε το άρθρο: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΟΣΦΥΟΪΕΡΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ), χωρίς ωστόσο να μπορει να προσδιοριστεί εάν ο LSTV αποτελεί και την αιτία του πόνου. Η MRI θα ήταν χρήσιμη σε συνυπάρχον άλγος με ριζίτικα χαρακτηριστικά ή πιθανής κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου.
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]H. Knipe, Y. Weerakkody  et al, Bertolotti syndrome, https://radiopaedia.org/ articles/ bertolotti-syndrome 
[2]Bertolotti M: Contributo alla conoscenza dei vizi differenzazione regionale del rachide con speciale riguardo all assimilazione sacrale della V. lombare. Radiol Med. 1917, 4: 113-144 
[3]Nardo L, Alizai H, Virayavanich W et-al. Lumbosacral transitional vertebrae: association with low back pain. Radiology. 2012;265 (2): 497-503.