ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Case n. 0026 - Αυξητικό Οστεοβλάστωμα Περόνης

Ε. Διονυσιάδης1, Κ. Μπίσμπα2, Μ. Σαββίδης3, Σ. Μηλιάς4 
3 Ορθοπεδική κλινική 424 ΓΣΝΕ       4 Παθολογοανατομικό εργαστήριο 424 ΓΣΝΕ