ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Χαρακτηριστικά Απεικονιστικά Ευρήματα του Σκληροδέρματος στον Πνεύμονα

Δ.Χ. Καρανικόλας, Ν. Μιχαηλίδης, Α. Χριστοπούλου, Α. Χαρσούλα, Α. Τζίνας, Α.Καλογερά-Φούντζηλα., Α.Σ. Δημητριάδης          Ακτινολογικό Εργαστήριο Α.Π.Θ, Π. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης  ΑΧΕΠΑ