ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Ακτινοανατομία της Κατ' Ώμον Άρθρωσης με την MRI

Α. Λευκόπουλος, Α. Σαραφόπουλος, Ι. Τσιφουντούδης, Φ. Σαπουνάς, Γ. Σπανός, Α. Τζίνας, Α. Χαριτάντη, Α.Σ. Δημητριάδης             Ακτινολογικό Εργαστήριο ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη