ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Περίπτωση Ειλεού εκ Χολολίθου

Ν. Μιχαηλίδης, Δ.Χ. Καρανικόλας, Α. Χαρσούλα, Α. Χριστοπούλου, Γ. Σέβας, Α. Καλογερά Φούντζηλα, Α.Σ. Δημητριάδης                         Ακτινολογικό  Εργαστήριο Α.Π.Θ., Π. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης  ΑΧΕΠΑ