ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Υψηλή Επιγονατίδα (Insall - Salvati Ratio* > 1,5)

Patella Alta (Insall - Salvati Ratio* > 1,5)

*Υψηλή Επιγονατίδα (Patella Alta ή Σύνδρομο Υψηλής Επιγονατίδας): περιγράφει μια κατάσταση στην οποία η θέση της επιγονατίδας θεωρείται υψηλή (πάνω από τον τροχιλιακό βόθρο). Μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής (μετά από ρήξη του επιγονατιδικού τένοντα). 

Αρκετές καταστάσεις μπορούν να συνδυαστούν με υψηλή επιγονατίδα, περιλαμβάνοντας: Α/Σύνδρομο Επιγονα-τιδομηριαίου Πόνου  Β/Υποτροπιάζον Εξάρθρημα Επιγονατίδας Γ/ Χονδροπάθεια (ή χονδρομαλάκυνση) της Επιγονατίδας (chondromalacia patellae) Δ/Ενδοαρθρική συλλογή (ύδραρθρος - effusion) γόνατος  Ε/Σπαστική εγκεφαλική παράλυση. [1]

Θεωρείτε κύριος παράγοντας κακής ευθυγράμμισης της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης και  οδηγεί σε μειωμένη επαφή - περιορισμένη οστική σταθερότητα στις αρχικές μοίρες κάμψης, ενώ η διαμόρφωση υψηλής επιγονατίδας μπορεί να γίνει η αιτία πλευρικού υπεξαρθρήματος της επιγονατίδας. 

Η θέση της επιγονατίδας θεωρείται υψηλή όταν ο Δείκτης Insall - Salvati [5] (TL: μήκος επιγονατιδικού τένοντα / PT: μήκος επιγονατίδας -  Insall - Salvati Ratio = TL/PL) είναι μεγαλύτερος από 1,2 (ίσως πάνω από 1,5). Για να γίνουν σωστά οι μετρήσεις καλό θα είναι το γόνατο να βρίσκεται σε κάμψη 30ο. Χρησιμοποιείται επίσης και ο Τροποποιημένος Δείκτης Insall - Salvati ο οποίος μετριέται κάπως διαφορετικά: (Β: μήκος επιγονατιδικού τένοντα / A: μήκος αρθρικής επιφάνειας επιγονατίδας - Modified Insall - Salvati Ratio = B/A).

Εναλλακτικές μετρήσεις αποτελούν ο Δείκτης Blackburne - Peel [6] (μία οριζόντια γραμμή στο επίπεδο του κνημιαίου plateaux σχεδιαζεται. Β: λαμβάνεται μία μέτρηση κάθετα της οριζόντιας γραμμής έως την κατώτερη όψη του επιγονατιδικής  αρθρικής επιφάνειας / A: μήκος αρθρικής επιφάνειας επιγονατίδας) και ο Δείκτης Caton - Deschamps [7] (Β: από το κνημιαίο plateaux έως την κατώτερη όψη του επιγονατιδικής  αρθρικής επιφάνειας / A: μήκος αρθρικής επιφάνειας επιγονατίδας). Για να γίνουν σωστά οι μετρήσεις καλό θα είναι το γόνατο να βρίσκεται σε κάμψη 30ο (σε πλάγια ακτινογραφία ή οβελιαία MRI). [2], [3], [4] Την αντίθετη παθολογική οντότητα αποτελεί η Χαμηλή Επιγονατίδα (Patella Baja).

Karapasias Nikos, MD, Radiologist
[1]A. Shetty, Y. Weerakkody et al. Patella alta, http://radiopaedia.org /articles/ patella-alta
[2] F. Gaillard et al. Insall-Salvati ratio, http://radiopaedia.org /articles/ insall-salvati-ratio
[3]A. Goel, F. Gaillard et al. Blackburne - Peel ratio, http://radiopaedia.org/ articles/ blackburne-peel-ratio
[4]Robert O. Cone III, Patella Alta and Baja, MRI Web Clinic, August 2010, http://radsource.us/ patella-alta-and-baja
[5] Insall J, Goldberg V, Salvati E. Recurrent dislocation and the high-ridings patella. Clin Orthop Relat Res. 1972;88:67-69
[6]Blackburne JS, Peel TE. A new method of measuring patellar height. J Bone Joint Surg Br. 1977;59-B(2): 241-242
[7]Caton J, Deschamps G. et. al. Les rotules basses: a propos de 128 observations. Rev Chir Orthop Reparatice Appar Mot. 1982;68:317-325